• ติดต่อสอบถามได้ที่
    • Tel: 074-357604-5
    • Email: qmt977@hotmail.com

เกี่ยวกับเรา


บริษัท ควอลิตี้ แอนด์ แม็กซิมั่ม เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 97/7 ถนนราษฎร์ยินดี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2538 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินกิจการการค้าประเภทค้าส่ง ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท โดยมี นายพรชัย โชติมงคลทรัพย์ เป็นกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ดำเนินกิจการการค้าโดยเป็นบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จํากัด ให้เป็นผู้แทนจำหน่าย (Authorized Distributor) ในกลุ่มสินค้าพาณิชยกรรม กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าเพื่อความปลอดภัย และกลุ่มสินค้าออโตโมทีฟอาฟเตอร์มาร์เก็ต ในเขตภาคใต้ตอนล่าง