• ติดต่อสอบถามได้ที่
  • Tel: 074-357604-5
  • Email: qmt977@hotmail.com

การจัดส่งสินค้า

นโยบายการจัดส่ง

 1. บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยภายใน 3 - 5 วัน หลังจากได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 2. เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งสินค้า พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (tracking number) รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ของไปรษณีย์ตามที่อยู่ของท่าน / บริษัทฯ ที่บริการจัดส่งสินค้า ทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์ที่ท่านระบุไว้
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อความล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เกิดภัยธรรมชาติ เหตุจราจลทางการเมือง การจราจรติดขัด อื่นๆ ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที

ช่องทางการจัดส่ง

 • การจัดส่งทางโลจิสติกส์

  1. การจัดส่งโดยทางร้านเอง

  สำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา (เฉพาะเส้นทางที่มีการจัดส่งเท่านั้น) ฟรีค่าจัดส่ง บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยรถของบริษัท ภายใน 3 - 5 วัน หลังจากได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า

  2. การจัดส่งโดยบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนตามที่บริษัทได้ตกลงกับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  3. ส่งลงทะเบียน หรือ EMS โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ และสำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดนั้น สินค้าจะถึงท่านภายใน 2-3 วัน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 2-3 วัน กรุณาติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง ตามเบอร์โทรศัพท์ของไปรษณีย์ที่เราแจ้งท่านทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์ที่ท่านระบุไว้ หรือตรวจสอบสถานะของสินค้า (tracking number) ที่ส่งผ่านไปรษณีย์ไทยว่าสินค้าดังกล่าวเดินทางถึงไปรษณีย์ในเขตที่ท่านแจ้งที่อยู่มาแล้วหรือไม่ ได้ที่ http://www.thailandpost.co.th/track.php


  กรณีที่ไม่ได้รับสินค้าตามกำหนด

  การจัดส่งพัสดุจะใช้เวลา 3-5 วันทำการ (วันเสาร์, วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่นับเป็นวันทำการ) หากท่านยังไม่ได้รับสินค้า กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 074-357604-5 E-mail qmt977@hotmail.com

 • ลูกค้ารับสินค้าด้วยตนเองกับทางร้าน

  หากลูกค้าประสงค์มารับสินค้าด้วยตนเอง สามารถมารับสินค้าได้กับทางบริษัทโดยตรงตาม ที่อยู่ของบริษัท โดยที่ทางบริษัทจะไม่คิดค่าจัดส่งสินค้าใดๆ เพิ่มเติม