• ติดต่อสอบถามได้ที่
  • Tel: 074-357604-5
  • Email: qmt977@hotmail.com

ข้อตกลง และเงื่อนไข

 • การรับคืนสินค้า / เปลี่ยนสินค้า

  1. บริษัทยินดีรับคืน / เปลี่ยนสินค้าจากปัญหาการสั่ง หรือจัดส่งผิดพลาดภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยสินค้า และหีบห่อบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยการใช้งาน 

  2. สินค้าที่ลูกค้าสั่งผลิตตามแบบโดยเฉพาะเจาะจง หรือที่ให้บริษัทจัดหาให้ลูกค้าเป็นการเฉพาะ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืน / เปลี่ยนสินค้าดังกล่าว

  3. ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

  4. ให้ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ โดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)

  5. เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้า และตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า และค่าจัดส่งสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ตามที่ทางบริษัทฯได้ตกลงกับผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  - ขอแบบฟอร์มการคืนสินค้าได้ที่เบอร์ 074-357604-5 E-mail: qmt977@hotmail.com

 • ระยะเวลาในการส่งคืนสินค้า

  เมื่อลูกค้าไปคืนสินค้าที่ไปรษณีย์ไทย และเจ้าหน้าที่ได้รับคืนแล้ว จะใช้เวลาในการส่งสินค้ากลับ 5-7 วันทำการ